Lot 287

Tapio Wirkkala 'Kanto' Glass Vase, for Iittala, mid-20th century
tiny nick, height 5.3" — 13.5 cm., engraved marks TAPIO WIRKKALA 3241

Est. $75/150

Provenance: Estate of Sonja Bata, Toronto

THIS AUCTION HAS ENDED

Closing Bid:

$100

This auction has ended and this item has closed bidding